TURİZMİN ENGEBELİ YOLLARI

TURİZMİN ENGEBELİ YOLLARI

Türkiye'nin turizm potansiyeli dünya genelinde eşsizdir. Dört mevsimi aynı anda yaşayabileceğiniz, doğal güzelliklerin ve tarihi zenginliklerin bulunduğu bir coğrafyayı bünyesinde barındırır. Türkiye'de turizm, 1980'li yıllardan sonra bir devlet politikası haline gelmiştir ve 1982'de kabul edilen Turizm Teşvik Kanunu ile sektörün gelişimi teşvik edilmiştir.

“Dünyadaki turizmciler mükemmel destinasyonu hayal ettiğinde tek bir cevaba ulaşıyorlar; TÜRKİYE”

Turizm gelirlerinin GSYİH içindeki payı zaman içinde değişmektedir, ancak son yıllarda bu oran düşmektedir. Bu düşüşün arkasında, son yıllarda yaşanan doğal felaketler ve COVID-19 pandemisinin etkileri bulunmaktadır. Bu olaylar Türkiye'nin turizm potansiyelini olumsuz etkilemiş ve turizm gelirlerinde düşüşe neden olmuştur.

Turist sayısında artış olsa da gelirlerdeki düşüş, turizmin kalitesizleştiği ve ucuz turistlere odaklandığı eleştirilerini beraberinde getirmektedir. Ülke turizminin sürdürülebilirliği konusunda da sorunlar bulunmaktadır. Maliyetler yükselirken turistlerin harcamaları düşmüş, bu da sektörü olumsuz etkilemiştir.

Turizmin farklı bölgelerde farklılaştırılması ve destinasyonların özgün özelliklerinin vurgulanması gerekmektedir. Sadece deniz, kum ve güneş turizmi ile sınırlı kalmadan, kültürel zenginlikler, tarihi miras, doğal güzellikler ve zengin bir gastronomi kültürü gibi unsurlar da önemlidir.

Gezgin, turizmi, fotoğrafçı Hakan Çokgezen’in, Türkiye'nin turizm sektörünü ve bu sektörün geçmişini, mevcut durumunu ve karşılaştığı zorlukları kendi tecrübeleriyle ele aldığı yazısını Anlık Normal’in yeni sayısında okuyabilirsiniz.

Keyifli okumalar

Kategori: GenelTarih: 10 Ekim 2023, Salı