MURAT ÜLKER YAZDI: "NİÇİN BATIYI TAKLİT ETMEMELİYİZ?"

MURAT ÜLKER YAZDI:

Murat Ülker yazdı: “NİÇİN BATIYI TAKLİT ETMEMELİYİZ?”

“Gayba iman ediyorsunuz ve bilebilecekleriniz size indirilen ilahi mesajla sınırlıdır. Bu, müphemliğe alan açar.”

Fundamentalizm ne demek?

Dogmalar çok görüşlü olabilir mi?

Başarılı iş insanı Murat Ülker bu yazısında, aklımızı kurcalayan bizi sorgulamaya iten konuları ele alıyor.

Thomas Bauer’in Dünyanın Tekdüzeleşmesi Müphemlik ve Çeşitlilik Kaybı Üzerine isimli kitabı ve yine aynı yazarın Müphemlik Kültürü ve İslâm: Farklı bir İslam Tarihi isimli kitabını ele aldığı yazısında farklı bir şey yaparak önce Müphemlik Kültürü ve İslâm kitabını ele alan bir röportaj, bir de eleştiri yazısı ile kendi bakış açısıyla ufkumuza ışık tutuyor.

“Dini metinlerdeki çok anlamlılığı da kapsayan bir müphemlik hoşgörüsünün beraberinde getireceği imkanları tartışan Thomas Bauer’in Müphemlik Kültürü kitabı Doğu ve İslam üzerine çalışan çevrelerde ilgiyle karşılandı. Özellikle Aydınlanma döneminde başlayan ve günümüze kadar giderek güçlenen bir şekilde gelen kesinlik, gücünü sadece akademilerde ve bilim çevrelerinde değil, gündelik hayatta da tahkim etmiş görünüyor. Hayatımıza hakim olan bu eğilim, daima kesinliği öğütlemiş ve müphemliğin avantajını göz ardı etmiş durumda. Oysa Bauer bu çalışmasında, kesinliğin aslında hiç de öyle zannedildiği gibi bir avantaj olmadığını, bizleri müphemliğin getirdiği hoşgörüden mahrum bıraktığını kanıtlamaya çalışıyor.”

Murat Ülker’in sözünü ettiği kitap eleştirisi ise Giresun Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim elemanı Refika Soyal’e ait. Soyal müphemlik kavramını Bauer’in modern Batı açısından ele aldığını, Batı’da azalma eğilimindeki müphemlik hoşgörüsünü on alt başlık halinde din, sanat, ekonomi ve politika sahalarındaki temelleri ve tezahürleriyle irdelediğini belirtiyor.

Aklınızdaki soru işaretlerini çözmenize yardımcı olacağını düşündüğümüz Murat Ülker’in bu ufuk açıcı yazısını Anlık Normal’in yeni sayısında okuyabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz.

Kategori: GenelTarih: 17 Haziran 2022, Cuma