SEÇİMLERDE ORTA SINIF DİLEMMASI!

SEÇİMLERDE ORTA SINIF DİLEMMASI!

Dünya genelinde yaşanan krizler ve zorluklar, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede orta sınıfı etkilemektedir. Servet dağılımının bozukluğu, gelir eşitsizliği ve enflasyon gibi faktörler, orta sınıfın refahını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, orta sınıfı üç farklı kesime ayırmaktadır.

İlk olarak, "Yükselenler" olarak adlandırılan azınlık bir kesim, sembolik tüketim ve prestijli markalara yönelerek sosyal statü göstergelerini kullanma eğilimindedir. Bu kesim, daha üst sınıflara katılmak için çaba sarf ederken, diğer kesimlerden kopuk bir şekilde tüketim alışkanlıklarını sürdürmektedir.

İkinci olarak, "Direnenler" olarak adlandırılan kesim, sınıf atlamayı imkânsız bulmaktadır. Bu kesim, var olan yaşam standartlarını ve refahlarını korumak için mücadele etmektedir. Gelir yetersizliği ve yaşam maliyetlerinin artması, bu kesimin yaşamını daha da zorlaştırmaktadır.

Üçüncü olarak, "Kaybedenler" olarak adlandırılan kesim ise düşük gelire sahip olanlar ve sabit gelirli çalışanlardan oluşmaktadır. Bu kesim, gelir eşitsizliğinin artmasıyla birlikte daha da zor durumdadır. Kendi yaşam standartlarını korumak ve geçimlerini sürdürebilmek için mücadele etmektedirler.

Orta sınıfın bu farklı kesimleri, toplumsal hiyerarşinin keskinleştiği bir dönemde yaşamaktadır. Üst sınıflara yükselme fırsatının kaybolduğu, hayal edilen yaşam biçiminin korunmasının zorlaştığı ve ellerinden kayıp gideceği hissi, bu kesimler arasında mutsuzluk, küskünlük ve geleceksizlik duygularına neden olmaktadır.

Sonuç olarak, orta sınıfın yaşadığı zorluklar ve krizler, toplumsal dokuyu etkilemektedir. Bu durum, kutuplaşma ve toplumsal ayrışmanın artmasına neden olmaktadır. Toplumun farklı kesimleri arasında birbirine güvensizlik, önyargı ve düşmanlık hissiyatı yaygınlaşmaktadır.

Yavuz Odabaşı'nın, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrası orta sınıfın, farklı kesimler arasında yaşadığı ikilemi, ayrıntıları ve örnekleriyle ele aldığı yazısını Anlık Normal'in yeni sayısında okuyabilirsiniz.

Keyifli okumalar.

Kategori: GenelTarih: 08 Haziran 2023, Perşembe